slider

Woningbouw

Belangrijkste punt voor Kernbeleid is dat er in iedere kern die woningen gebouwd moeten worden waar behoefte aan is. Hierbij is het noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een actuele woonvisie. Een document waarbij onderzoek is gedaan naar de soort en het aantal woningen waaraan de inwoners behoefte hebben. Het is daarbij noodzakelijk dat de woonvisie regelmatig wordt herzien zodat de juiste type woningen worden gebouwd. Het is naar onze mening zo dat iemand uit Wintelre die in Wintelre wil blijven wonen, dat ook moet kunnen en niet noodgedwongen elders moet gaan wonen. In verschillende kernen is de laatste jaren al wel wat gebouwd, al is het vaak nog te weinig aan bijvoorbeeld huurwoningen en nog onvoldoende voor met name starters en senioren. Er vindt in verschillende kernen nog altijd een ongewenste ontwikkeling plaats als het gaat om het wegtrekken van jongeren uit de gemeente. Wij geloven dat dit voornamelijk komt omdat er een tekort is aan goedkope woningen en er een overschot is aan te dure koopwoningen. Het vertrek van jongeren uit de gemeente is het begin van het uithollen van de leefbaarheid in de dorpen. Zonder woningen voor onze jongeren verdwijnt de schwung in een dorp, de aanwas van verenigingen en ook natuurlijk de geboorte van nieuwe inwoners. Scholen en verenigingen merken dit als eerste. Het lijkt een vicieuze cirkel te zijn en wij moeten die doorbreken door het bouwen van voldoende en een gevarieerd aanbod van woningen voor starters en senioren.  Echter deze starterswoningen dienen ook starterswoningen te blijven. Dat kan door met een woningcorporatie samen te werken in een systeem van koopgarant. Daarnaast blijft prioriteit houden: het actief op zoek gaan naar in- en uitbreidingslocaties in elke kern.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel