slider

Vrije tijd

Recreatie: vrijetijdsbesteding buitenshuis, buiten het georganiseerde verenigingsleven.

Vrijetijdsbesteding in de vorm van sport, recreatie en ontmoeting is een belangrijk element als het gaat om ontspanning, het hebben en houden van sociale contacten, de ontwikkeling van sociale vaardigheden of het bevorderen van de volksgezondheid en de sociale cohesie. Kernbeleid streeft naar een goed voorzieningenniveau voor elke kern. Goede speelvoorzieningen, wandel- en fietspaden zijn hierbij erg belangrijk. Ook pleinen zijn noodzakelijk voor evenementen en activiteiten in de open lucht. Jongeren vinden uitgaansgelegenheden erg belangrijk. De gemeente dient mee te denken aan de ontwikkeling van deze gelegenheden voor de doelgroep onder de 18 jaar.

Toerisme heeft een aantal positieve effecten. Het biedt op de eerste plaats werkgelegenheid. Daarnaast biedt toerisme voor velen aanvullende inkomsten. Verder bevordert het de levendigheid van de dorpen en kunnen soms voorzieningen behouden blijven of tot stand worden gebracht waarvan ook de eigen inwoners kunnen profiteren. Daarnaast zijn er ook negatieve effecten, zoals een toename van verkeersdrukte, parkeerproblemen en lawaaioverlast. Bij nieuwe grotere initiatieven moeten door de initiatiefnemer maatregelen worden genomen in een totaalplan, die genoemde negatieve effecten tot een minimum beperken. Dit totaalplan dient in overleg met een klankbordgroep (die wordt samengesteld uit directe belanghebbenden) te worden beoordeeld of hieraan kan worden voldaan. Deze initiatieven moeten tevens passen in de omgeving en dienen kleinschalig te zijn. Grootschalige toeristische attracties met meer dan 50.000 bezoekers per jaar dienen bij voorbaat al een plaats te zoeken buiten de gemeente Eersel.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel