slider

Verkeer / Mobiliteit

Voorkomen van ongevallen en het wegnemen van onnodige angst zijn de uitgangspunten van Kernbeleid op het gebied van veiligheid. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare inwoners: ouderen, gehandicapten en kinderen.

 

Ten aanzien van de objectieve veiligheid wil Kernbeleid een daling van het aantal verkeersongevallen / slachtoffers bewerkstelligen. Wij denken dat de subjectieve veiligheid daardoor ook verbetert. Druk verkeer, vooral van auto’s en vrachtauto’s leidt tot objectieve en subjectieve onveiligheid, maar veroorzaakt ook geluidsoverlast, overlast vanwege trillingen en luchtvervuiling.

 

Gebrek aan mobiliteit is vooral een probleem, wanneer voorzieningen niet binnen handbereik zijn of je van anderen afhankelijk bent wanneer je ergens naar toe wilt gaan. Via collectief vraagafhankelijk vervoer wordt in deze problematiek voor een deel voorzien, met name voor gehandicapten. Kernbeleid wil in het kader van het leefbaar houden van onze kernen initiatieven stimuleren die het mogelijk maken, dat iedereen zich zelfstandig kan verplaatsen.

 

Vrachtverkeer in de kernen dient af te nemen. Voor het vrachtverkeer dienen dan wel alternatieve routes aangegeven te worden. Voorwaarde voor deze alternatieve route is wel dat het langzame verkeer gebruik kan maken van veilige, goed verlichte, vrij liggende fietspaden.

Kernbeleid wil binnen en buiten de bebouwde kom een weginrichting volgens duurzaam veilig, waarbij zo min mogelijk wordt overgaan tot het aanleggen van hoge drempels. (hoger dan 8 cm) Daarnaast vindt Kernbeleid het belangrijk dat doorgaand verkeer rijdt op doorgaande wegen en er dus geen sluipverkeer is op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn. Dorpsraden en leefbaarheidgroepen kunnen hierin goed adviseren.

 

Het verkeer rondom de scholen is vaak chaotisch. Wij willen dat daar met prioriteit goede oplossingen voor gerealiseerd worden. Voor wat betreft het onderhoud aan de infrastructuur, vooral de fiets- en voetpaden, is veiligheid het belangrijkste aspect. Hierna komen pas uitstraling en comfort en een goede verlichting. Kernbeleid wil graag de ontbrekende fietspaden aanleggen. Zoals een fietspad van Duizel-Knegsel (Duiselseweg-Knegeselsedijk), Steensel-Riethoven (Stevert) en Knegsel–Hoogeloon (Urneweg). Hierdoor stimuleren we het fietsgebruik en zorgen we ook voor veiligheid.

 

Het sluitstuk van al deze maatregelen is de naleving en handhaving van de regels. Hiervoor dienen goede afspraken te worden gemaakt met de politie. Maar ook het stimuleren van educatie en het beschikbaar stellen van educatiemiddelen op de scholen kan bijdragen tot een veiligere gemeente.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel