slider

Onderwijs

Voor Kernbeleid is de vrijheid van onderwijs, van openbaar en bijzonder onderwijs en onderwijs aanbod in alle kernen een belangrijk punt. Laagdrempelig maar kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk toegankelijk voor alle inkomens. De afgelopen jaren is het peuterspeelzaalwerk en tevens de kinderopvang sterk geprofessionaliseerd. Het signaleren van ontwikkelingsachterstanden o.a. taal- en spraakontwikkeling) is daar een voorbeeld van. De Brede scholen die nu in onze kernen gerealiseerd zijn een grote stap in de totale integratie van kinderopvang en peuterspeelzalen en basisonderwijs. De Brede scholen maken ook mogelijk dat de scholen in de kleine kernen kunnen blijven staan en daarmee de leefbaarheid in onze dorpen behouden blijft

Schoolverzuim is voor Kernbeleid een belangrijk punt: dit moet worden bestreden. Schoolverzuim heeft vaak een directe relatie met de gezinssituatie. Wij willen dan ook dat via een goed overleg tussen ouders/verzorgers en de leerplicht ambtenaar een goed begeleidingsplan wordt samengesteld en uitgevoerd. Daarnaast vinden wij dat het onderwijs, over de gehele breedte, voldoende aandacht moet besteden aan pesten en agressie. Pesten en agressie beschadigen jonge mensen en geven een onveilig gevoel. Hierdoor kan hun functioneren belemmerd worden. Ook schoolmaatschappelijk werk voorziet in een duidelijke behoefte en dient daarom gesubsidieerd te blijven. Voor ons staat het belang en het welzijn van het kind centraal. Het speciaal onderwijs verdient herwaardering; mag zeker niet afgeschaft worden; er moet dringend meer geld van het Rijk komen.

Het beschikbaar stellen van geld voor een sportcoördinator die gewoon een onderwijstaak uitvoert die bij de school hoort vinden wij hier in niet passen.

Samengevat betekent dit op het gebied van onderwijs:minimaal een basisschool in iedere kern waarbij de kleinschaligheid wordt behouden, en een scherpe controle op hygiëne plaatsvindt, waar sport- en natuuronderwijs, en sociale vaardigheden worden bijgebracht.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel