slider

Groen

De bebouwde kom in de gemeente Eersel  is nog altijd een groene openbare ruimte waarin het goed vertoeven is. Dit willen we graag zo houden. Ook kunnen onze inwoners en toeristen recreëren in een groene omgeving. Gebruiksmogelijkheden zoals wandelen, zitten, fietsen, spelen, vinden we belangrijk. Wonen in een groene omgeving komt daarnaast  de gezondheid van mensen ten goede. Wij hechten veel belang aan cultuurhistorisch groen. Dat moet zoveel mogelijk behouden blijven. In uitzonderlijke gevallen staan wij toe dat in beperkte mate openbaar groen in de kernen ingezet wordt voor woningbouw.

Het openbare groen mag niet leiden tot een groot gevoel van sociale onveiligheid bijvoorbeeld te donkere plekken waar mensen niet graag langslopen of fysieke onveiligheid door laaghangende takken, ongedierte welke hinder veroorzaakt, of struikelgevaar door opgroeiende wortels. Onderhoud aan het gemeentelijk groen dient beperkt te zijn (eenvoudig uit te voeren) en de milieubelasting van het onderhoud dient daarbij gering te zijn. En nieuwe aanplant van bomen moet plaatsvinden in groenstroken en niet in trottoirs. Kernbeleid wil behoud van het landelijke en agrarische karakter van het buitengebied. Wij zien ons buitengebied niet op de eerste plaats als het park voor de toerist en de stedeling, maar als de ruimte waar onze eigen inwoners van de buitenlucht en de natuur kunnen genieten en waarin agrariërs hun eigen plek kunnen behouden. Wij willen daarom hen betrekken bij het beheer van het landschap. Nieuwe natuur moet zoveel mogelijk met particulier geld gerealiseerd worden. Daarom is Kernbeleid voorstander van nieuwe landgoederen.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel