slider

Financiën

Kernbeleid kiest voor een jaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt van Kernbeleid daarbij is dat de OZB geen sluitpost mag worden om deze sluitende begroting te krijgen. Daarnaast zal Kernbeleid de sociaal zwakkeren blijven ontzien en blijven ondersteunen.

Kernbeleid is zich zeer bewust dat de gemeente omgaat met gemeenschapsgeld. Op het gemeentehuis moet daarom klantvriendelijk, eenvoudig, efficiënt en kostenbewust gewerkt worden en de politiek is daar verantwoordelijk voor. Het inhuren van “dure” externe adviseurs dient te worden beperkt.

Door samenwerking met andere gemeenten in de Kempen kan er nog altijd geld worden bespaard. Ook door het oude beleid kritisch tegen het licht te houden, kan er financiële ruimte voor nieuw beleid gevonden worden. Ook in het recente verleden heeft Kernbeleid bewezen dat dit mogelijk is.

 

De uitgaven van de transities in het sociaal domein worden steeds duidelijker, maar hier liggen ook nog grote risico’s. Er dient een vinger aan de pols te blijven om deze risico’s tijdig te signaleren zodat er ingegrepen kan worden indien noodzakelijk.

 

In de begroting zal nog meer dan nu, duidelijk moeten worden welke meetbare doelen er worden nagestreefd en welke activiteiten daarvoor moeten worden gedaan. En ook welke financiële uitgaven daarmee zijn gemoeid. Dit alles om betere keuzes te kunnen maken. Bij elk project moet nagegaan worden hoe de beoogde doelen zo goedkoop mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel