slider

Ambtelijke organisatie

Kernbeleid streeft naar een kwalitatief goede en efficiënte ambtelijke organisatie die gemotiveerd is, klantgericht, snel en resultaat gericht en die daarbij binnen de gestelde kaders opereert.

Kernbeleid hecht belang aan interactief beleid. Dit betekent vooraf een actieve opstelling van de ambtenaren om met klankbordgroepen en platforms van belanghebbenden te overleggen over de keuzes betreffende nieuwe beleidsvoorstellen. Wel dient er voor gezorgd te worden dat  klankbordgroepen een goede vertegenwoordiging zijn van alle belanghebbenden.

De resultaten uit de burgerpeiling “waar staat je gemeente” zijn de meest objectieve gegevens die de basis moeten zijn voor de te maken keuzes in de uiteindelijke voorstellen.

Iedereen die contact heeft met ambtenaren, hetzij aan de balie, telefonisch, schriftelijk of per e-mail, dient tijdig, op een correcte, vriendelijke wijze en met een open instelling te worden geholpen. De digitale dienstverlening gaat hierin een steeds belangrijkere rol spelen. Door de digitale informatie gemakkelijk toegankelijk te maken,kunnen inwoners op een door hen zelf gekozen moment bij de gemeente terecht. Deze informatie dient correct, gemakkelijk te vinden en zo volledig mogelijk te zijn. Ook moet het aantal diensten,waar mogelijk, worden uitgebreid zodat uiteindelijk bijna alles vanuit huis kan worden aangevraagd.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel